יד. אפשרות השחתה טקסטואלית בתיאור התלמודי של חלזון התכלת

מאכזב מאוד לגלות שהמחקרים והתגליות המדהימים שהטילו אור כה רב על נושא צביעת סגול עתיקה אינם מצליחים להעניק לנו את המפתח לפתרון הבעיה שמציג התיאור התלמודי של חלזון התכלת. אולם הבריחה היחידה מהקושי היא הפנייה לתיקון טקסטואלי. לוויסון המזהה את המין תכלת עם הפורפורה של פליניוס, שאגב, הוא משווה בטעות לפורפורה של הזואולוגיה המודרנית, מחליף את גוונו, כלומר חומר הצביעה, בגופו, באפיון (א). התיקון, מלבד היעדר תמיכת סמכות כלשהי, ממש לא קביל; שכן גוונו אין פירושו חומר הצביעה אלא הצבע, המראה.​ אם בטקסט גוונו 1​ תהיה בעלת אותה משמעות כמו מפו, כלומר, צבע גופו. Kohut2= מפרש באופן שגוי 2 לחלוטין את גופו.

רפאל רבינוביץ 3 מזכיר את השמטת גופו בכתב יד אחד. בעבודה על בסיס הקריאה הוריאנטית נוכל להציע כי (1) בטקסט המקורי היה כתוב: חלזון דמו דומה לים, (2) השמטת דמו נבעה מהדמיון הגרפי של שתי המילים. ; (3) גופו הוכנס לאחר מכן כדי להשלים את התחושה.

לאחר שהחלפנו את "דמו (הפרשת הצבע שלו) דומה לים" בגופו וכו'… , פתחנו את הדלת לרווחה לזיהוי עם ה- Murex trunculus האהוב הישן, אם כי (ג) בכל מקרה עדיין עלול לגרום לקושי מסוים. השוו את פרופסור פרידלנדר 4

"… ומבט בבלוטות המוארות של ה- Murex trunculus גם מראה לנו ש'הים הסגול' פירושו היפרבולה פואטית." "… und ein Blick auf die belichteten Drüsen von Murex trunculus zeigt uns man auch, dass das 'purpurne Meer' eine dichterische Hyperboi bedeutet."

אבל לבנות זיהוי מדעי על קריאה היפותטית המבוססת על סמכותו המפוקפקת מאוד של כתב יד בודד, זה כמו "להישען על קנה רצוץ, שאם אדם נשען עליו, ייכנס לתוך ידו ויחורר אותו." 5

  1. e.g.,.ערובין נ״ה, ע״ב
  2. Aruch, Completum, s.v. חלזון
  3. .,רביניביץ, רפאל נתן, דקדוקי סופרים. מינכן, תרכ״ח-ע תרנ״ז.(1868—1897) מנחות מ״ד ,א↡
  4. Friedlaender, ibid., p. 7.
  5. Isaiah, Ch. XXVI, v.6.