ח. תיאור חלזון התכלת בברייתא ד'ציצית

הברייתא ד'ציצית מכילה כמעט את אותו התיאור:

שאין צובעין תכלת אלא בחלזון חלזון למה הוא בריתו דומה לדג וגופו דומה לרקיע ואינו עולה אלא שבע שנים

"… למה דומה החלזון? צורתו דומה לזו של דג וגופו (כלומר, צבע הגוף או הקונכייה) דומה לשמים, והוא 'עולה' רק פעם בשבע שנים ולכן הוא יקר מאוד?"

ההבדלים שיש לשים לב הם:

(1) מאפיין (ב) מופיע לפני (א);

(2) הצבע נמשל לשמים ולא לים כמו בתלמוד;

(3) המספר הקצר יותר שבע במקום השבעים מהתלמוד.