ז. ספקולציות לגבי הסיבה שגרמה להכרזה הרשמית על מאפייני חלזון התכלת.

מה יכול היה להיות הסיבה להכרזה הפורמלית הזו של המסורת של חלזון? האם נעשה ניסיון בזמנים מסוימים להחליף את חילזון התכלת המסורתי במין אחר? או שמא מקור הברייתא נמצא ברצון מצד השלטונות היהודיים להאיר את עיניי הציבור הרחב בקשר לאופיו האמיתי של צבע התכלת לאור טעות נפוצה שעשויה להוביל לשימוש בקלא-אילן (צבע צמחי המייצר צבע דמוי תכלת) עבור תכלת של ציצית? או שוב, האם התיאור מייצג בפשטות הלכה טהורה ופשוטה הנלמדת בבתי המדרש שמסבירה הלכה מימי קדם הקובעת: תכלת אלא בחלזון אין צובעין "תכלת אינה כשרה, אלא אם נצבעה בדם החלזון" יש, לדעתי, יסוד להניח שהברייתא מייצגת איגרת שנשלחה לגולה במטרה להאיר את עיניי היהדות החוץ-פלסטינית, או בתשובה ישירה לחקירה בקשר לזהות חלזון התכלת. האמירה הסופית לפיכך דמיו יקרים "לכן (כלומר, בגלל נדירות המינים) הוא (התכלת) יקר מאוד" הייתה מיותרת בהלכה הנלמדת באקדמיה פלסטינית. שומעי ההרצאה יהיו מודעים לסיבה ליוקר התכלת כמו המרצה עצמו. בשיח רגיל אפשר להזכיר את הנקודה אבל בהלכה רשמית תמציתית היא די לא במקום. אם, לעומת זאת, הברייתא הייתה מיועדת בעיקר לידיעת הקהילות הגולים, המקרה היה שונה. אנשים שקונים במחיר מופקע תכלת של ציצית שנשלחה מארץ הקודש עשויים להיות להוטים ללמוד את סיבת העלות הגבוהה של המוצר.