ג. זיהוי המינים עם חלזונית ינטינה מאת ג'סניוס.

  • לפיכך הוא מזהה את המין עם  חלזונית ינטינה . לאור כל מה שנאמר בהקשר לבוצ'ינום של פליניוס יהיה ברור דיו שחוקר העברית הגדול בוגד בזואולוגיה תוך שהוא מבלבל את הבוצ'ינום של חוקר הטבע הרומי עם הסוג ג'נטינה. האינדיקציה "צבע סגול כהה", עם זאת, אם מנותקת מההקשר, עשויה לתאר בצורה הוגנת את הצבע של מין מהסוג Buccinum (= פורפורה של המודרניים), אבל של כזה שהוא רכיכה לא ים תיכונית, שלא ייתכן שפליניוס ראה. לגסניוס, בכל מקרה, אין שום דבר כזה.