8 – העמידות של צבע התכלת

במקורות ישנים יותר אין אמירה מפורשת על עמידות צבע תכלת. עם זאת, נרמז בתיאור לבדיקות, לפיהם ניתן להבחין בין אינדיגו לתכלת, שהצבע האחרון היה עמיד יותר מאינדיגו (קלא-אילן) שכידוע יש לו מוניטין של עמידות רבה לאור ולסבון 1. זה חל על קלא אילן שאינו ניתן להסרה באמצעות סבון 2. פרופסור רוזנסיהל, פרופסור לצביעה ב-Conservatoire National des Arts et Métiers, הודיע ​​לי, עם זאת, שהאינדיגו, למרות שהוא עמיד לסבון, נפגע על ידי שפשוף חזק (frottage) 3. האם מכאן נובע שתכלת לא הייתה עדיפה על אינדיגו מבחינה זו, כי אחרת היה אפשר לוותר על הבדיקה המעט משוכללת? נראה שהסקה זו זוכה לתמיכת סמכות לא פחותה מאשר ר' גרשום בן יהודה "מאור הגולה (960-1028). "רבי יהודה היה מוסר אותו לכביסה, הנוהג של ר חנינא היה להגן על הציצית במעין עטיפה במסירת הבגד לכביסה. רבינא היה מכניס את הציצית למעין כיס שעוצב במיוחד למטרה זו שאותו היה תופר לפני מסירת הבגד לכביסה 4. ר' גרשום בפירושו מציין כך: "ר. יהודה היה מוסר את הבגד עם תכלת לכביסה וביקש מהם לדאוג שצבע התכלת לא יתקלקל… הוא (ר' חנינא) היה עוטף את התכלת בחוטים אחרים כדי להגן על צבעו מפני הידרדרות וכו' 5. אולם לפי פירוש רש"י אין כאן התייחסות להשפעת הכביסה על צבע התכלת 6 . ביאור הקטע שנתן הגאון רבי עמרם, מחבר קדום מר' גרשום, למרות שלא מסכים עם רש"י, גם היא אינה כרוכה ברמיזה לליקוי התכלת 7

משנה תורה לרמב"ם מכיל אמירה חשובה שהיא, עם זאת, כללית מכדי להועיל הרבה בחקירה הנוכחית. "באשר לתכלת של ציצית, הצביעה חייבת להיות מסוג מסוים המייצר צבע עמיד ביופיו ואינו משתנה וכו'." 8 זה מעט מעורפל ולא נותן אינדיקציה לעמידות וליציבות של צבע התכלת, אבל זה ללא ספק מרמז על עמידות לאור.

חוסר השינוי של הצבע הסגול באופן כללי כבר נדון.

בניסויים שערך ויליאם קול עם הצבע של Purpura lapillus, הכביסה הראשונה הפיגה מעט את הצבע, אם כי לאחר מכן הוא נשאר ללא שינוי כתוצאה מכביסה. אולם לעובדה זו אין כמעט כל קשר לקטע במנחות מ"א ב. כפי שפירש ר' גרשום. לפי לשון הצהרת התלמוד לא ניתן לייחס את ההצהרה באופן סביר רק לכביסה הראשונה.

חשוב הרבה יותר הוא המידע שסיפק Lacaze-Duthiers לפיו הצבע של Murex trunculus אינו עמיד לכביסה ("ne resiste pas au lavage"). עובדה זו חייבת להילקח בחשבון גם בקשר לחקר חילזון התכלת, או מיני הרכיכות המפיקים תכלת.

  1.  ״.צפון״ Compare: Baba Kama 93b.
  2.  This does not of course mean that Ka/a-ilan is not impaired by washing with soap.
  3.  My own experiments have so far not confirmed Professor Rosenstiehl's assertion.
  4. Menahot 41b.
  5.  R. Gershom's commentary, ib.. in the Wilna ed. of the Talmud, 1884.
  6.  Rashi, ib.
  7.  R. Amram Gaon, Itiur tzitzit. 2.
  8.  Maimonides, Hilkhot tzitzit. I, 1.